سگم گم شده

زمان ثبت آگهی: 1402/06/29 - گمشده در شهر شیراز

www.gomshodeganiran.com


توضیحات
نام:
نژاد:
سن زمان گم شدن: سال
رنگ پر:
رنگ مو:
رنگ پوست:

سگم۳ سالشه و سفیده 

روی کمرش یکم قهوای هست 

اسمشم تدی هست وقتی درباز بوده رفته بیرون طرف

شهرک گلستان فلکه دوم

 ثبت تخلف و یا مشکل در آگهی

برای استفاده از مطالب وب سایت گمشدگان ایران، داشتن «هدف غیرتجاری» و ذکر «منبع» کافیست تمامی حقوق برای سایت گمشدگان ایران محفوظ است